Lokalizacja

Restauracja Stary Młyn Szuwarek

Ciekawe strony

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: ankietyzacja

31 Maj 2016

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: ankietyzacja

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Walim dnia 11.04.2016 r. poinformował o możliwości udziału w konsultacjach społecznych w formie ankiety wśród mieszkańców Gminy Walim.

Termin konsultacji ustalono od 18.03.2016 r. do 20.05.2016 r.

W ramach ankiety zadano mieszkańcom następujące pytania:

 1. Które obszary Gminy według Pana/Pani charakteryzują się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych?
 2. Które z problemów sfery społeczno-gospodarczej uważa Pan/Pani za największy na wskazanym powyżej obszarze?
 • Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy
 1. Które z problemów sfery infrastrukturalno-technicznej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze?
 • Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy
 1. Które z problemów sfery kulturalnej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze?
 • Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy
 1. Które z problemów sfery przyrodniczej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze ?
 • Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy

Ankieta dostępna była w wersji elektronicznej na stronie www.walim.pl. Zainteresowani mogli:

 • wypełnić ankietę w wersji elektronicznej,
 • pobrać ankietę z wyżej wymienionych stron lub pobrać ankietę z Urzędu Gminy w Walimiu w formie papierowej, a następnie wypełnioną ankietę złożyć w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres e-mail: kierownikit@walim.pl.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 39 wypełnionych ankiet.  Zebrane formularze przekazano do analizy.

źródło: walim.pl

Powrót news_archive_btn