Lokalizacja

Restauracja Stary Młyn Szuwarek

Ciekawe strony

Gminny Program Rewitalizacji

09 Maj 2016

Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Walim podjęła kroki zmierzające do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy Walim. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Gminnym Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji,
a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno ? funkcjonalnych oraz technicznych.

Pierwszym etapem zmierzającym do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz rewitalizowanych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Walim zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 10 maja o godzinie 12.00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. Rewitalizacji oraz cel sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy i oczekiwań społecznych
w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie.

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Walim

źródło: walim.pl

Powrót news_archive_btn